پسا تحریم فرصتی برای شتاب در رشد علمی

پسا تحریم فرصتی برای شتاب در رشد علمی

رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: با توجه به رفع تحریم های ظالمانه می توان از این فرصت برای ارتقا سطح علمی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان استفاده کرد.

خبرگذاری اصفحان

آپدیت نود 32