از نخبگان و نفرات برتر تیم رباتیک منطقه نوق تجلیل شد/ عکس پربازدیدترین پیامک های شما

از نخبگان و نفرات برتر تیم رباتیک منطقه نوق تجلیل شد/ عکس پربازدیدترین پیامک های شما

با حضور زینلی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان کرمان و مسئولین، مدیران و دبیران آموزش و پرورش منطقه نوق، از دانش آموزان نخبه و برتر کشوری تجلیل شد.