شرایط پشتیبانی از برگزیدگان هنری اعلام شد

شرایط پشتیبانی از برگزیدگان هنری اعلام شد

سایت پیام نورنا : معاون برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم شناسایی نخبگان و مستعدان برتر عرصه های هنری از تصویب آیین نامه شناسایی و پشتیبانی برگزیدگان هنری در هیات امنای بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

سپهر نیوز

دانلود موزیک