تصادف زنجیره ای در گلستان

تصادف زنجیره ای در گلستان

مه غلیظ در جاده بجنورد به گلستان دربامداد چهارشنبه موجب تصادف زنجیره ای ۱۷ دستگاه خودرو و مصدومیت ۵ نفر شد.

تصادف زنجیره ای در گلستان

(image)

مه غلیظ در جاده بجنورد به گلستان دربامداد چهارشنبه موجب تصادف زنجیره ای ۱۷ دستگاه خودرو و مصدومیت ۵ نفر شد.
تصادف زنجیره ای در گلستان

تلگرام

میهن دانلود