قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ نهایی شد

قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ نهایی شد

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امضای تفاهمنامه خرید هواپیما بین این شرکت و هواپیما سازی بوئینگ آمریکا خبر داد.

قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ نهایی شد

(image)

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از امضای تفاهمنامه خرید هواپیما بین این شرکت و هواپیما سازی بوئینگ آمریکا خبر داد.
قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ نهایی شد

پرس نیوز