ساخت «موزه قیام گوهرشاد»/ رونمایی از ۱۵ نقاشی فاخر ملی؛‌ بزودی

ساخت «موزه قیام گوهرشاد»/ رونمایی از ۱۵ نقاشی فاخر ملی؛‌ بزودی

فعال فرهنگی کشور با بیان اینکه در حوزه هنر ۱۵ نقاشی فاخر توسط اساتید پیشکسوت و جوان آماده‌شده که به‌زودی رونمایی می‌شود، عنوان کرد: در حوزه موسیقی نیز با یکی از اساتید موسیقی کشور صحبت شده که قطعه موسیقی با شعر آقای دکتر سیار تولید شود.

ساخت «موزه قیام گوهرشاد»/ رونمایی از ۱۵ نقاشی فاخر ملی؛‌ بزودی

(image)

فعال فرهنگی کشور با بیان اینکه در حوزه هنر ۱۵ نقاشی فاخر توسط اساتید پیشکسوت و جوان آماده‌شده که به‌زودی رونمایی می‌شود، عنوان کرد: در حوزه موسیقی نیز با یکی از اساتید موسیقی کشور صحبت شده که قطعه موسیقی با شعر آقای دکتر سیار تولید شود.
ساخت «موزه قیام گوهرشاد»/ رونمایی از ۱۵ نقاشی فاخر ملی؛‌ بزودی

ganool review