برنامه های کلان اقتصادی دولت با روح اقتصاد مقاومتی منطبق باشد

برنامه های کلان اقتصادی دولت با روح اقتصاد مقاومتی منطبق باشد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت: برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور نقش دولت مهم است و برای همین دولت باید برنامه کلان اقتصادی کشور را منطبق با اقتصاد مقاومتی تنظیم کند.

برنامه های کلان اقتصادی دولت با روح اقتصاد مقاومتی منطبق باشد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت: برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور نقش دولت مهم است و برای همین دولت باید برنامه کلان اقتصادی کشور را منطبق با اقتصاد مقاومتی تنظیم کند.
برنامه های کلان اقتصادی دولت با روح اقتصاد مقاومتی منطبق باشد

فروش بک لینک