اتفاقی خوشایند برای سوری‌ها/ بشار اسد طرح بزرگ عمرانی در دمشق را افتتاح کرد

بشار اسد کلنگ احداث طرح مسکونی «تنظیم ۶۶» را در منطقه «المزه» واقع در دمشق به زمین زد.