بایگانی برچسب: s

راه اندازی جنبش “مردم_میخواهند_بدانند” در واکنش به سخنان رییس جمهور

راه اندازی جنبش “مردم_میخواهند_بدانند” در واکنش به سخنان رییس جمهور

مجموعه طنز دکترسلام در پی سخنان هفته گذشته رییس جمهور با موضوع رسیدگی به پرونده “حمله به سفارت عربستان” با وجود باز بودن پرونده حقوق های نجومی، جنبش مردم_میخواهند_بدانند را برای یادآوری درخواست های مردم از رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود راه اندازی کرد.

راه اندازی جنبش “مردم_میخواهند_بدانند” در واکنش به سخنان رییس جمهور

(image)

مجموعه طنز دکترسلام در پی سخنان هفته گذشته رییس جمهور با موضوع رسیدگی به پرونده “حمله به سفارت عربستان” با وجود باز بودن پرونده حقوق های نجومی، جنبش مردم_میخواهند_بدانند را برای یادآوری درخواست های مردم از رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود راه اندازی کرد.
راه اندازی جنبش “مردم_میخواهند_بدانند” در واکنش به سخنان رییس جمهور

خبرهای داغ