بایگانی برچسب: s

خرمشهر با بازی برد – باخت فتح شد!

خرمشهر با بازی برد – باخت فتح شد!

مرتضی محمدپور، فعال دانشجویی در یادداشتی به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر به بررسی علل و عوامل این اتفاق بزرگ در دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخته است.

خرمشهر با بازی برد – باخت فتح شد!

(image)

مرتضی محمدپور، فعال دانشجویی در یادداشتی به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر به بررسی علل و عوامل این اتفاق بزرگ در دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخته است.
خرمشهر با بازی برد – باخت فتح شد!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی