8 دانشگاه کشور در جمع ٨٠٠ دانشگاه برتر دنیا

8 دانشگاه کشور در جمع ٨٠٠ دانشگاه برتر دنیا

قائم مقام وزیر و مدیر دفتر همکاری های بین المللی وزارت علوم با بیان این که هشت دانشگاه ما در جمع ٨٠٠ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند، گفت: اثرگذاری فرهنگ ها در اثر جهانی شدن علم است و این اثرگذاری از نخبگان نشأت می گیرد.

cars

بک لینک ها