راه اندازی پارک علم و فناوری باعث توسعه فعالیت های نخبگان می شود

راه اندازی پارک علم و فناوری باعث توسعه فعالیت های نخبگان می شود

زنجان- معاون منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان گفت:راه اندازی پارک علم و فناوری باعث توسعه فعالیت های نخبگان می شودو مسئولان دراین حوزه باید برنامه ریزی و مدیریت لازم را داشته باشند.

اتوبیوگرافی

بك لينك