گودرزی: جامعه کشتی از مرحوم رفوگر رضایت کامل داشت/ باید قدردان نخبگان ورزشی باشیم

گودرزی: جامعه کشتی از مرحوم رفوگر رضایت کامل داشت/ باید قدردان نخبگان ورزشی باشیم

جامعه کشتی از زنده یاد رفوگر رضایت کامل داشت و امیدوارم ورزشکاران وی را سرلوحله زندگی ورزشی خود قرار دهند.

بازی آزاد

بك لينك