تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان
تحلیل تکنیکال شپاکسا
شپاکسا در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در محدوده ۴۶۰۰ریال با تشکیل الگوی هارمونیک و حمایت کف کانال روبروست و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت و برگشت اندیکاتورها از محدوده اشباع فروش بنظر میرسد بتواند وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت تثبیت بالای ۵۰۵۰ ریال بررسی سهم با حد ضرر شکست کف کانال توصیه میگردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.

تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان

تحلیل تکنیکال شپاکسا
شپاکسا در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در محدوده ۴۶۰۰ریال با تشکیل الگوی هارمونیک و حمایت کف کانال روبروست و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت و برگشت اندیکاتورها از محدوده اشباع فروش بنظر میرسد بتواند وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت تثبیت بالای ۵۰۵۰ ریال بررسی سهم با حد ضرر شکست کف کانال توصیه میگردد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان – دیدگاه آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها
راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست. ورود به صفحه نخبگان بورس >
همچنین می توانید فایلهای دوره آموزشی ” موفقیت در بازار بورس ” را با کلیک بر اینجا از تلگرام دانلود کنید.
تحلیل تکنیکال شپاکسا | پاکسان