بایگانی برچسب: s

انتشار اسناد «۲۸ صفحه» اشتباه است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

انتشار اسناد «۲۸ صفحه» اشتباه است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت که انتشار اسناد موسوم به ۲۸ صفحه اشتباه است!

انتشار اسناد «۲۸ صفحه» اشتباه است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

(image)

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت که انتشار اسناد موسوم به ۲۸ صفحه اشتباه است!
انتشار اسناد «۲۸ صفحه» اشتباه است/ نباید به مخالفان عربستان بهانه بدهیم

آپدیت نود 32 با یوزر و پسورد

car