بایگانی برچسب: s

فیلم سینمایی «۱۷۵غواص» ساخته می‌شود

فیلم سینمایی «۱۷۵غواص» ساخته می‌شود

عوامل فیلم سینمایی «۱۷۵ غواص» در حال پیش تولید به سر می‌برند و این فیلم طبق برنامه‌ریزی‌ها تیرماه کلید می‌خورد.

فیلم سینمایی «۱۷۵غواص» ساخته می‌شود

(image)

عوامل فیلم سینمایی «۱۷۵ غواص» در حال پیش تولید به سر می‌برند و این فیلم طبق برنامه‌ریزی‌ها تیرماه کلید می‌خورد.
فیلم سینمایی «۱۷۵غواص» ساخته می‌شود

موسیقی