بایگانی برچسب: s

کسانی که به دنبال رابطه با شیاطین هستند به بلوغ سیاسی نرسیده‌اند/ رهبری شر شیاطین داخلی را به خودشان برگرداند

کسانی که به دنبال رابطه با شیاطین هستند به بلوغ سیاسی نرسیده‌اند/ رهبری شر شیاطین داخلی را به خودشان برگرداند

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه افرادی دشمن را به دوستی می‌گیرند و در تلاش برای برقراری رابطه دوستی با شیاطین هستند گفت: این افراد دشمن‌شناس نبوده و به بلوغ سیاسی و ایمان نرسیده‌اند.

کسانی که به دنبال رابطه با شیاطین هستند به بلوغ سیاسی نرسیده‌اند/ رهبری شر شیاطین داخلی را به خودشان برگرداند

(image)

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه افرادی دشمن را به دوستی می‌گیرند و در تلاش برای برقراری رابطه دوستی با شیاطین هستند گفت: این افراد دشمن‌شناس نبوده و به بلوغ سیاسی و ایمان نرسیده‌اند.
کسانی که به دنبال رابطه با شیاطین هستند به بلوغ سیاسی نرسیده‌اند/ رهبری شر شیاطین داخلی را به خودشان برگرداند

فروش بک لینک

استخدام