بایگانی برچسب: s

۳۵ عضو «پ.ک.ک» در ترکیه یکجا کشته شدند

۳۵ عضو «پ.ک.ک» در ترکیه یکجا کشته شدند

۳۵ عضو «پ.ک.ک» امروز شنبه در درگیری با نظامیان ترکیه در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.

۳۵ عضو «پ.ک.ک» در ترکیه یکجا کشته شدند

(image)

۳۵ عضو «پ.ک.ک» امروز شنبه در درگیری با نظامیان ترکیه در جنوب شرق ترکیه کشته شدند.
۳۵ عضو «پ.ک.ک» در ترکیه یکجا کشته شدند

خرم خبر