بایگانی برچسب: s

«پوکمون گو» افراد را شست‌وشوی مغزی می‌دهد/همین بازی اگر در ایران ساخته می‌شد کسی از آن استقبال نمی‌کرد/ برخورد سلبی جوابگو نخواهد بود

«پوکمون گو» افراد را شست‌وشوی مغزی می‌دهد/همین بازی اگر در ایران ساخته می‌شد کسی از آن استقبال نمی‌کرد/ برخورد سلبی جوابگو نخواهد بود

یک بازی‌ساز گفت: این هنر غربی‌ها است که برای هر ارائه محتوایی یک روکش زیبا و قشنگ آماده می‌کنند و شما در قالب این روکش زیبا محو اتفاقات می‌شوید و پشت پرده را فراموش می‌کنید.

«پوکمون گو» افراد را شست‌وشوی مغزی می‌دهد/همین بازی اگر در ایران ساخته می‌شد کسی از آن استقبال نمی‌کرد/ برخورد سلبی جوابگو نخواهد بود

(image)

یک بازی‌ساز گفت: این هنر غربی‌ها است که برای هر ارائه محتوایی یک روکش زیبا و قشنگ آماده می‌کنند و شما در قالب این روکش زیبا محو اتفاقات می‌شوید و پشت پرده را فراموش می‌کنید.
«پوکمون گو» افراد را شست‌وشوی مغزی می‌دهد/همین بازی اگر در ایران ساخته می‌شد کسی از آن استقبال نمی‌کرد/ برخورد سلبی جوابگو نخواهد بود

ساخت بنر