بایگانی برچسب: s

«پندار» جشنواره‌ای برای معرفی فعالیت‌های برتر استانی است

جشنواره پندار به منظور معرفی فعالیت های برتر استانی با زمینه سازی برای الگوگیری توسط سایر تشکل های علمی استان و تشویق فعالان علمی استانی و ترغیب آنها به فعالیت بیشتر برگزار شده است.