بایگانی برچسب: s

عملیات پاکسازی جنوب غربی «فلوجه» آغاز شد

عملیات پاکسازی جنوب غربی «فلوجه» آغاز شد

فرمانده عملیات استان الانبار از آغاز عملیات نظامی برای پاکسازی مناطق اطراف «البوهری» و «الحصی» در جنوب غربی فلوجه خبر داد.

عملیات پاکسازی جنوب غربی «فلوجه» آغاز شد

(image)

فرمانده عملیات استان الانبار از آغاز عملیات نظامی برای پاکسازی مناطق اطراف «البوهری» و «الحصی» در جنوب غربی فلوجه خبر داد.
عملیات پاکسازی جنوب غربی «فلوجه» آغاز شد

عکس

« فعالان هفته روابط عمومی» و «کارکنان بانک ایران زمین» کوهستان درکه را پاکسازی کردند

« فعالان هفته روابط عمومی» و «کارکنان بانک ایران زمین» کوهستان درکه را پاکسازی کردند
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در پویش پاکسازی کوهستان درکه از زباله که از ساعت 7 صبح شروع شد و تا ساعت 10 ادامه پیدا کرد، مدیران ارشد وکارکنان بانک ایران زمین، اعضای ستاد برگزاری هفته روابط عمومی، رئیس و هیات مدیره واعضای انجمن روابط عمومی کشور، مدیران و کارکنان سازمان محیط زیست تهران، مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مدیران و کارکنان شهرداری تهران(منطقه یک ناحیه دو) و استادان و نخبگان دانشگاهی(از جمله استادان جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) و سایر شهروندان در این اقدام داوطلبانه، …

« فعالان هفته روابط عمومی» و «کارکنان بانک ایران زمین» کوهستان درکه را پاکسازی کردند

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در پویش پاکسازی کوهستان درکه از زباله که از ساعت 7 صبح شروع شد و تا ساعت 10 ادامه پیدا کرد، مدیران ارشد وکارکنان بانک ایران زمین، اعضای ستاد برگزاری هفته روابط عمومی، رئیس و هیات مدیره واعضای انجمن روابط عمومی کشور، مدیران و کارکنان سازمان محیط زیست تهران، مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مدیران و کارکنان شهرداری تهران(منطقه یک ناحیه دو) و استادان و نخبگان دانشگاهی(از جمله استادان جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) و سایر شهروندان در این اقدام داوطلبانه، …
« فعالان هفته روابط عمومی» و «کارکنان بانک ایران زمین» کوهستان درکه را پاکسازی کردند

استخدام