بایگانی برچسب: s

همایش منتخبین سراسر کشور با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد

همایش منتخبین سراسر کشور با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد

احمدی گفت: همایش منتخبین سراسر کشور ظرف امروز با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد و فردا نیز وزرای اقتصاد، اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاونت قوانین و نوبخت میهمان جلسه فردا هستند.

همایش منتخبین سراسر کشور با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد

(image)

احمدی گفت: همایش منتخبین سراسر کشور ظرف امروز با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد و فردا نیز وزرای اقتصاد، اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاونت قوانین و نوبخت میهمان جلسه فردا هستند.
همایش منتخبین سراسر کشور با حضور ۲۷۲ منتخب برگزار شد

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال