بایگانی برچسب: s

 نسل ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند

 نسل ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند

مرجع تقلید شیعیان گفت: مردم مسلمان ایران نمی‌گذارند مسئله فلسطین و قدس فراموش شود نسل‌ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند.

 نسل ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند

(image)

مرجع تقلید شیعیان گفت: مردم مسلمان ایران نمی‌گذارند مسئله فلسطین و قدس فراموش شود نسل‌ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند.
 نسل ها می‌روند و می‌آیند تا زمانی که به سلطه اسرائیل پایان دهند

خرید vpn یک ماهه

دانلود ها پلاس