بایگانی برچسب: s

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مسیحیان و مسلمانان، هر دو قربانی تروریسم بوده اند، گفت: هدف تروریست ها ضعیف کردن ایمان مردم و بدبینی به ادیان و نژادهای مختلف است.

 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

(image)

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مسیحیان و مسلمانان، هر دو قربانی تروریسم بوده اند، گفت: هدف تروریست ها ضعیف کردن ایمان مردم و بدبینی به ادیان و نژادهای مختلف است.
 مسلمانان و مسیحیان قربانی تروریسم بوده اند

خرید بک لینک