بایگانی برچسب: s

 مردم اهل تسنن روستای دزلی، هنوز پوستر رنگ و رو رفته حاج احمد را به دیوار خانه‌شان دارند

 مردم اهل تسنن روستای دزلی، هنوز پوستر رنگ و رو رفته حاج احمد را به دیوار خانه‌شان دارند

عوامل فیلم ایستاده در غبار در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر حضور یافتند. 

 مردم اهل تسنن روستای دزلی، هنوز پوستر رنگ و رو رفته حاج احمد را به دیوار خانه‌شان دارند

(image)

عوامل فیلم ایستاده در غبار در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر حضور یافتند. 
 مردم اهل تسنن روستای دزلی، هنوز پوستر رنگ و رو رفته حاج احمد را به دیوار خانه‌شان دارند

پرس نیوز