بایگانی برچسب: s

اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

دبیر سیاسی انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی درباره حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی با بچگانه‌ترین استدلال که‌نشان از عمق کم‌سوادی اوست، با مطالعه ناقص تاریخ قرون‌وسطی و رنسانس به این نتیجه رسیده که هر حکومتی پسوند دینی داشته‌باشد محکوم به شکست است.

اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

(image)

دبیر سیاسی انجمن علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات فائزه هاشمی درباره حکومت دینی گفت: فائزه هاشمی با بچگانه‌ترین استدلال که‌نشان از عمق کم‌سوادی اوست، با مطالعه ناقص تاریخ قرون‌وسطی و رنسانس به این نتیجه رسیده که هر حکومتی پسوند دینی داشته‌باشد محکوم به شکست است.
اظهارات فائزه هاشمی نشانه کم‌سوادی اوست

عکس های جدید

توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

شادی صدر همکار پیشین فائزه هاشمی در روزنامه زن که سال هاست از همجنس بازان، فیمینیست ها و تجزیه طلبان حمایت می نماید در اقدامی به هتاکی به مقدسات دینی پرداخته است.

توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

(image)

شادی صدر همکار پیشین فائزه هاشمی در روزنامه زن که سال هاست از همجنس بازان، فیمینیست ها و تجزیه طلبان حمایت می نماید در اقدامی به هتاکی به مقدسات دینی پرداخته است.
توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

bluray movie download