بایگانی برچسب: s

پیشروی نیروهای عراقی به سمت شمال صلاح‌الدین/ روستای «کریم‌الخلف» و «مسحک» آزاد شدند

پیشروی نیروهای عراقی به سمت شمال صلاح‌الدین/ روستای «کریم‌الخلف» و «مسحک» آزاد شدند

عملیات آزادسازی مناطق مختلف عراق از سیطره گروه تروریستی داعش، با قدرت ادامه دارد. ‎

پیشروی نیروهای عراقی به سمت شمال صلاح‌الدین/ روستای «کریم‌الخلف» و «مسحک» آزاد شدند

(image)

عملیات آزادسازی مناطق مختلف عراق از سیطره گروه تروریستی داعش، با قدرت ادامه دارد. ‎
پیشروی نیروهای عراقی به سمت شمال صلاح‌الدین/ روستای «کریم‌الخلف» و «مسحک» آزاد شدند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی