بایگانی برچسب: s

همایش رسم هجرت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

همایش رسم هجرت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

همایش رسم هجرت ویژه گروه‌های جهادی دانشگاه‌های اردبیل با هدف آگاه‌سازی و برنامه‌ریزی منسجم جهادگران دانشجو جهت اعزام به مناطق محروم در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

همایش رسم هجرت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

(image)

همایش رسم هجرت ویژه گروه‌های جهادی دانشگاه‌های اردبیل با هدف آگاه‌سازی و برنامه‌ریزی منسجم جهادگران دانشجو جهت اعزام به مناطق محروم در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.
همایش رسم هجرت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

بک لینک رنک 8

پرس نیوز