بایگانی برچسب: s

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

رئیس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیمان گفت: این دانشگاه در حال حاضر به واسطه کوچ کردن به محل جدید با مشکل زیرساختی از جمله گاز، مخابرات و فیبرنوری مواجه است و نیاز به کمک دولتی دارد.

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

(image)

رئیس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیمان گفت: این دانشگاه در حال حاضر به واسطه کوچ کردن به محل جدید با مشکل زیرساختی از جمله گاز، مخابرات و فیبرنوری مواجه است و نیاز به کمک دولتی دارد.
 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

روزنامه ایران

آگهی استخدام