بایگانی برچسب: s

تشکیل کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر

تشکیل کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر

کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر در دانشگاه هنر تهران تأسیس شد.

تشکیل کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر

(image)

کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر در دانشگاه هنر تهران تأسیس شد.
تشکیل کانون بین رشته‌ای علمی و فرهنگی مطالعات هنر

دانلود نرم افزار جدید