بایگانی برچسب: s

«بی تدبیری» از دلایل پیوستن هنرمندان به شبکه های ماهواره است

«بی تدبیری» از دلایل پیوستن هنرمندان به شبکه های ماهواره است

سرافراز گفت: عده‌اي از خطوط قرمز عبور مي‌كنند و به اين شبكه‌ها مي‌پيوندند و بخش ديگر ممكن است ناشي از بي‌ملاحظه گي و بي‌تدبيري باشد كه اتفاق مي‌افتد و ظرفيت‌هاي علمي، هنري و سينمايي داخلي را به آن سو ببرند.

«بی تدبیری» از دلایل پیوستن هنرمندان به شبکه های ماهواره است

(image)

سرافراز گفت: عده‌اي از خطوط قرمز عبور مي‌كنند و به اين شبكه‌ها مي‌پيوندند و بخش ديگر ممكن است ناشي از بي‌ملاحظه گي و بي‌تدبيري باشد كه اتفاق مي‌افتد و ظرفيت‌هاي علمي، هنري و سينمايي داخلي را به آن سو ببرند.
«بی تدبیری» از دلایل پیوستن هنرمندان به شبکه های ماهواره است

لایسنس نود 32 ورژن 7

ganool review