بایگانی برچسب: s

تعیین سرکرده جدید «بوکوحرام» توسط داعش

تعیین سرکرده جدید «بوکوحرام» توسط داعش

گروه تروریستی داعش، «ابومصعب البرناوی» را به عنوان سرکرده جدید «ولایت غرب آفریقا» و گروهک تکفیری و تروریستی «بوکوحرام» تعیین کرد.

تعیین سرکرده جدید «بوکوحرام» توسط داعش

(image)

گروه تروریستی داعش، «ابومصعب البرناوی» را به عنوان سرکرده جدید «ولایت غرب آفریقا» و گروهک تکفیری و تروریستی «بوکوحرام» تعیین کرد.
تعیین سرکرده جدید «بوکوحرام» توسط داعش

اندروید