بایگانی برچسب: s

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاههای کشور در سال ۹۴ معرفی شد.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

(image)

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تبریز از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، به عنوان مرکز بهداشت و درمان فعال دانشگاههای کشور در سال ۹۴ معرفی شد.
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تبریز به عنوان مرکز فعال معرفی شد

باران فیلم

سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، محسن چیت سازان را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت- درمان شهرستان آبیک منصوب کرد.

سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، محسن چیت سازان را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت- درمان شهرستان آبیک منصوب کرد.
سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

دانلود فیلم با لینک مستقیم

کارگاه «بهداشت بانوان» در دانشگاه فرهنگیان یاسوج برگزار شد

کارگاه «سلامت بهداشت بانوان دانشجو» در پردیس کوثر دانشگاه فرهنگیان یاسوج برگزار شد.