بایگانی برچسب: s

«بل» از آمریکا: کتاب‌های سعدی تا سیمین دانشور را خوانده‌ام/ دوست دارم دوباره به ایران سفر کنم

«بل» از آمریکا: کتاب‌های سعدی تا سیمین دانشور را خوانده‌ام/ دوست دارم دوباره به ایران سفر کنم

دانشجوی ادبیات فارسی در آمریکا با اشاره به علاقه خود به ادبیات فارسی گفت: کتاب‌های زیادی از سعدی، حافظ تا قیصر امین پور، جلال آل احمد و سیمین دانشور را مطالعه کرده‌ام.

«بل» از آمریکا: کتاب‌های سعدی تا سیمین دانشور را خوانده‌ام/ دوست دارم دوباره به ایران سفر کنم

(image)

دانشجوی ادبیات فارسی در آمریکا با اشاره به علاقه خود به ادبیات فارسی گفت: کتاب‌های زیادی از سعدی، حافظ تا قیصر امین پور، جلال آل احمد و سیمین دانشور را مطالعه کرده‌ام.
«بل» از آمریکا: کتاب‌های سعدی تا سیمین دانشور را خوانده‌ام/ دوست دارم دوباره به ایران سفر کنم

خبر فرهنگیان