بایگانی برچسب: s

میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

یک میمون بازیگوش با ایجاد اختلال در ژنراتور اصلی تولید برق در کنیا، سراسر این را تاریک کرد.

میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

(image)

یک میمون بازیگوش با ایجاد اختلال در ژنراتور اصلی تولید برق در کنیا، سراسر این را تاریک کرد.
میمونی که یک کشور را در تاریکی فرو برد!

سپهر نیوز

کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هزینه‌ای که برای تیم امید انجام دادیم به خاطر رأی جمع کردن نبود بلکه وظیفه‌مان بود.

کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

(image)

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هزینه‌ای که برای تیم امید انجام دادیم به خاطر رأی جمع کردن نبود بلکه وظیفه‌مان بود.
کفاشیان: انتظار برد پرگل مقابل هند را داشتیم

تلگرام

مرجع سلامتی