بایگانی برچسب: s

«بان کی مون» به دبیرکل تاسف و تاثر تبدیل شده است

«بان کی مون» به دبیرکل تاسف و تاثر تبدیل شده است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل تاسف و تاثر شده است؛ وی دربرابر جنایات قدرت های دنیا تنها به ابراز تاسف بسنده می کند.

«بان کی مون» به دبیرکل تاسف و تاثر تبدیل شده است

(image)

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه دبیر کل سازمان ملل، دبیر کل تاسف و تاثر شده است؛ وی دربرابر جنایات قدرت های دنیا تنها به ابراز تاسف بسنده می کند.
«بان کی مون» به دبیرکل تاسف و تاثر تبدیل شده است

آهنگ جدید