بایگانی برچسب: s

 ایران نباید قبل از حل موضوع بانکی امتیاز غنی سازی ۲۰ درصد را می‌داد

 ایران نباید قبل از حل موضوع بانکی امتیاز غنی سازی ۲۰ درصد را می‌داد

تحلیلگر ‌بی‌بی‌سی فارسی با تأکید بر رنگ باختن امیدهای رئیس‌جمهور ایران درباره برجام، از اشتباه تهران در دادن امتیاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی پیش از دریافت امتیازات بانکی سخن گفت.

 ایران نباید قبل از حل موضوع بانکی امتیاز غنی سازی ۲۰ درصد را می‌داد

(image)

تحلیلگر ‌بی‌بی‌سی فارسی با تأکید بر رنگ باختن امیدهای رئیس‌جمهور ایران درباره برجام، از اشتباه تهران در دادن امتیاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی پیش از دریافت امتیازات بانکی سخن گفت.
 ایران نباید قبل از حل موضوع بانکی امتیاز غنی سازی ۲۰ درصد را می‌داد

دانلود موزیک