بایگانی برچسب: s

رویکرد «انقلابی» را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود

رویکرد «انقلابی» را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود

رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه باید در هر مسئولیتی رسالت خود را به گونه‌ای انجام دهیم که موجب رضایت خداوند و مردم شود، گفت: رویکرد انقلابی را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود.

رویکرد «انقلابی» را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود

(image)

رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه باید در هر مسئولیتی رسالت خود را به گونه‌ای انجام دهیم که موجب رضایت خداوند و مردم شود، گفت: رویکرد انقلابی را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود.
رویکرد «انقلابی» را در همه ابعاد پیگیر خواهیم بود

میهن دانلود