بایگانی برچسب: s

 اطلاعات دقیق از سلاح هولناکی که شهید بدرالدین را هدف قرار داد

 اطلاعات دقیق از سلاح هولناکی که شهید بدرالدین را هدف قرار داد

با گذشت دور روز از ترور شهید مصطفی بدر الدین، فرماندۀ نیروهای حزب الله در سوریه، اکنون جزئیاتی دربارۀ سلاح استفاده شده در این اقدام تروریستی منتشر شده است.

 اطلاعات دقیق از سلاح هولناکی که شهید بدرالدین را هدف قرار داد

(image)

با گذشت دور روز از ترور شهید مصطفی بدر الدین، فرماندۀ نیروهای حزب الله در سوریه، اکنون جزئیاتی دربارۀ سلاح استفاده شده در این اقدام تروریستی منتشر شده است.
 اطلاعات دقیق از سلاح هولناکی که شهید بدرالدین را هدف قرار داد

بک لینک رنک 1

میهن دانلود