بایگانی برچسب: s

مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

این کارشناس مسائل سیاسی نزدیک به دولت نهم و دهم گفت: حوزه جاسوس شناسی در صفحات نشریات و اینترنت نیست بلکه در دستگاه های امنیتی است.

مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

(image)

این کارشناس مسائل سیاسی نزدیک به دولت نهم و دهم گفت: حوزه جاسوس شناسی در صفحات نشریات و اینترنت نیست بلکه در دستگاه های امنیتی است.
مهمترین خطر اسلام منهای روحانیت، روحانیت منهای اسلام است

روزنامه قانون

«اسلام آمریکایی» نتیجه‌ی «دوری از عترت» است

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان گنبدکاووس گفت: برای فهم قرآن و رسیدن به کمال الهی، تدبر در قرآن لازم است اما تدبر در قرآن بدون عترت، نتیجه‌اش می‌شود اسلام آمریکایی.