بایگانی برچسب: s

عملکرد تیم  از جهت نتیجه خوب نبود

عملکرد تیم  از جهت نتیجه خوب نبود

ادینیو را به‌دلیل آسیب‎دیدگی تعویض کردیم. او بازی خوبی را از خود به نمایش می‎گذاشت. در کل آینده خوبی را برای تیمم متصورم.

عملکرد تیم  از جهت نتیجه خوب نبود

(image)

ادینیو را به‌دلیل آسیب‎دیدگی تعویض کردیم. او بازی خوبی را از خود به نمایش می‎گذاشت. در کل آینده خوبی را برای تیمم متصورم.
عملکرد تیم  از جهت نتیجه خوب نبود

خرید رنک گوگل

عکس