بایگانی برچسب: s

 ادعای کشتار اهل سنت به دست شیعیان طرح صهیونیستی و آمریکایی است

 ادعای کشتار اهل سنت به دست شیعیان طرح صهیونیستی و آمریکایی است

شیخ«احمد کریمه»، از شیوخ دانشگاه الازهر گفت این ادعا که شبه نظامیان شیعه، سنی ها را به قتل می رسانند توطئه صهیونیستی است.

 ادعای کشتار اهل سنت به دست شیعیان طرح صهیونیستی و آمریکایی است

(image)

شیخ«احمد کریمه»، از شیوخ دانشگاه الازهر گفت این ادعا که شبه نظامیان شیعه، سنی ها را به قتل می رسانند توطئه صهیونیستی است.
 ادعای کشتار اهل سنت به دست شیعیان طرح صهیونیستی و آمریکایی است

موزیک سرا