۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال جاری

نقدینگی در پایان دی ماه امسال به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۷.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.