۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به اردوی راهیان نور اعزام شدند

عصر امروز ۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از جوار شهدای گمنام رشت به اردوی راهیان نور اعزام شدند.