۸۷ درصد مردم ژاپن خواستار کناره گیری امپراتور هستند

۸۷ درصد مردم ژاپن خواستار کناره گیری امپراتور هستند

براساس نظرسنجی که یک روز پس از اعلام آمادگی امپراتور ژاپن برای کناره گیری از قدرت، از سوی خبرگزاری کیودوی این کشور انجام شد، حدود ۸۷ درصد مردم این کشور به این تصمیم امپراتور رای مثبت دادند.

۸۷ درصد مردم ژاپن خواستار کناره گیری امپراتور هستند

(image)

براساس نظرسنجی که یک روز پس از اعلام آمادگی امپراتور ژاپن برای کناره گیری از قدرت، از سوی خبرگزاری کیودوی این کشور انجام شد، حدود ۸۷ درصد مردم این کشور به این تصمیم امپراتور رای مثبت دادند.
۸۷ درصد مردم ژاپن خواستار کناره گیری امپراتور هستند