۶ خاصیت ناشناخته پیاز

۶ خاصیت ناشناخته پیاز

پیاز در رفع تهوع، تب، ترک خوردگی پا، آثار سوختگی و گزیدگی حشرات مؤثر است و رشد موها را تسریع می‌کند.

۶ خاصیت ناشناخته پیاز

(image)

پیاز در رفع تهوع، تب، ترک خوردگی پا، آثار سوختگی و گزیدگی حشرات مؤثر است و رشد موها را تسریع می‌کند.
۶ خاصیت ناشناخته پیاز

اس ام اس جدید