۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده محروم شدند

۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده محروم شدند

همایون امیرزاده از محرومیت ۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده و نمایشگاه های استانی کتاب خبر داد.

۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده محروم شدند

(image)

همایون امیرزاده از محرومیت ۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده و نمایشگاه های استانی کتاب خبر داد.
۶۴ ناشر از حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده محروم شدند

فروش بک لینک

ganool review