۶۳ دختر و پسر در دو پارتی شبانه شیراز دستگیر شدند

۶۳ دختر و پسر در دو پارتی شبانه شیراز دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری ۶۳ دختر و پسر در دو مراسم پارتی شبانه در شمال شرقی شیراز خبر داد.

۶۳ دختر و پسر در دو پارتی شبانه شیراز دستگیر شدند

(image)

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری ۶۳ دختر و پسر در دو مراسم پارتی شبانه در شمال شرقی شیراز خبر داد.
۶۳ دختر و پسر در دو پارتی شبانه شیراز دستگیر شدند

گوشی موبایل