۶۰۰ دانشجوی خراسان رضوی به اردوهای جهادی نوروزی اعزام می‌شوند/ وقتی استانداری زمانی برای گروه‌های جهادی ندارد!

۶۰۰ دانشجوی خراسان رضوی به اردوهای جهادی نوروزی اعزام می‌شوند/ وقتی استانداری زمانی برای گروه‌های جهادی ندارد!

مسئول بسیج سازندگی و کارآمد سازی سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی به فعالیت گروه‌های جهادی در نوروز ۹۵ اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز ۹۵ تعداد ۶۰۰ دانشجو را در قالب ۲۲ گروه جهادی به ۱۰ شهرستان استان اعزام می‌کنیم.

۶۰۰ دانشجوی خراسان رضوی به اردوهای جهادی نوروزی اعزام می‌شوند/ وقتی استانداری زمانی برای گروه‌های جهادی ندارد!

(image)

مسئول بسیج سازندگی و کارآمد سازی سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی به فعالیت گروه‌های جهادی در نوروز ۹۵ اشاره کرد و گفت: در ایام نوروز ۹۵ تعداد ۶۰۰ دانشجو را در قالب ۲۲ گروه جهادی به ۱۰ شهرستان استان اعزام می‌کنیم.
۶۰۰ دانشجوی خراسان رضوی به اردوهای جهادی نوروزی اعزام می‌شوند/ وقتی استانداری زمانی برای گروه‌های جهادی ندارد!

بک لینک