۵ تن از اشرار وابسته به ضدانقلاب طی عملیات سپاه در مهاباد کشته شدند

۵ تن از اشرار وابسته به ضدانقلاب طی عملیات سپاه در مهاباد کشته شدند

۵ تن از اشرار مسلح وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب از جمله ۲ فرمانده آنها در درگیری شب گذشته با سپاه در شمالغرب به هلاکت رسیدند.

۵ تن از اشرار وابسته به ضدانقلاب طی عملیات سپاه در مهاباد کشته شدند

(image)

۵ تن از اشرار مسلح وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب از جمله ۲ فرمانده آنها در درگیری شب گذشته با سپاه در شمالغرب به هلاکت رسیدند.
۵ تن از اشرار وابسته به ضدانقلاب طی عملیات سپاه در مهاباد کشته شدند

بازار بورس